Οικονομική Επιτροπή

Συνεδρίαση 29ης Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 22ης Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 15ης Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 6ης Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 21ης Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 14ης Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 7ης Νοεμβρίου 2017

Εκτακτη Συνεδρίαση 3ης Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 26ης Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση 24ης Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση 11ης Οκτωβρίου 2017

Εκτακτη Συνεδρίαση 6ης Οκτωβρίου 2017

Εκτακτη Συνεδρίαση 3ης Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση 4ης Οκτωβρίου 2017

Συνεδρίαση 29ης Σεπτεμβρίου 2017

Εκτακτη Συνεδρίαση 06ης Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 05ης Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση 22ης Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση 11ης Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση 3ης Αυγούστου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 28ης Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση 25ης Ιουλίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 13ης Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση 12ης Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση 27ης Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση 14ης Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση 31ης Μαίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 24ης Μαίου 2017

Συνεδρίαση 23ης Μαίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 17ης Μαίου 2017

Συνεδρίαση 10ης Μαίου 2017

Συνεδρίαση 4ης Μαίου 2017

Συνεδρίαση 26ης Απριλίου 2017

Συνεδρίαση 12ης Απριλίου 2017

Συνεδρίαση 4ης Απριλίου 2017

Συνεδρίαση 24ης Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση 22ης Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση 28ης Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση 14ης Φεβρουαρίου 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση 9ης Φεβρουαρίου 2017

Συνεδρίαση 24ης Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση 16ης Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση 2ης Ιανουαρίου 2017


Συνεδρίαση 30ης Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 27ης Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 20ης Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 13ης Δεκεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 29ης Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 15ης Νοεμβρίου 2016

Συνεδρίαση Α' 31ης Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίαση 26ης Οκτωβρίου 2016

Συνεδρίαση 21ης Οκτωβρίου 2016

Εκτακτη Συνεδρίαση 7ης Οκτωβρίου 2016

Εκτακτη Συνεδρίαση 27ης Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 22ης Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 9ης Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 7ης Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδρίαση 17ης Αυγούστου 2016

Συνεδρίαση 27ης Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση 21ης Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση 18ης Ιουλίου 2016

Συνεδρίαση 30ης Ιουνίου 2016

Συνεδρίαση 23ης Ιουνίου 2016

Συνεδρίαση 14ης Ιουνίου 2016

Έκτακτη Συνεδρίαση 8ης Ιουνίου 2016

Συνεδρίαση 7ης Ιουνίου 2016

Συνεδρίαση 30ης Μαίου 2016

Συνεδρίαση 24ης Μαίου 2016

Συνεδρίαση 17ης Μαίου 2016

Συνεδρίαση 9ης Μαίου 2016

Συνεδρίαση 22ης Απριλίου 2016

Συνεδρίαση 11ης Απριλίου 2016

Συνεδρίαση 4ης Απριλίου 2016

Συνεδρίαση 29ης Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση 15ης Μαρτίου 2016

Συνεδρίαση 29ης Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση 17ης Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση 9ης Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση 4ης Φεβρουαρίου 2016

Συνεδρίαση 4ης Ιανουαρίου 2016


Συνεδρίαση 30ης Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 22ης Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 14ης Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 3ης Δεκεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 23ης Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 18ης Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 9ης Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 2ης Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 30ης Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 26ης Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 13ης Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 7ης Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 2ης Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση 28ης Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 17ης Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 14ης Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση 31ης Αυγούστου 2015

Συνεδρίαση 18ης Αυγούστου 2015

Συνεδρίαση 28ης Ιουλίου 2015

Συνεδρίαση 21ης Ιουλίου 2015

Συνεδρίαση 14ης Ιουλίου 2015

Συνεδρίαση 26ης Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση 16ης Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση 9ης Ιουνίου 2015

Συνεδρίαση 2ης Ιουνίου 2015

Εκτακτη Συνεδρίαση 28ης Μαίου 2015

Εκτακτη Συνεδρίαση 26ης Μαίου 2015

Συνεδρίαση 22ης Μαίου 2015

Συνεδρίαση 5ης Μαίου 2015

Συνεδρίαση 28ης Απριλίου 2015

Συνεδρίαση 15ης Απριλίου 2015

Συνεδρίαση 31ης Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση 24ης Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση 10ης Μαρτίου 2015

Έκτακτη Συνεδρίαση 3ης Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση 25ης Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση 9ης Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση 2ης Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση 9ης Ιανουαρίου 2015

Συνεδρίαση 5ης Ιανουαρίου 2015


Συνεδρίαση 30ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 29ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 23ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 18ης Δεκεμβρίου 2014 αλλαγή ώρας συνεδρίασης

Συνεδρίαση 18ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 9ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 5ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 1ης Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 18ης Νοεμβρίου 2014 στις 6:30 μμ

Συνεδρίαση 18ης Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 10ης Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 4ης Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 22ης Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση 14ης Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση 30ης Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 23ης Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδρίαση 29ης Αυγούστου 2014

Συνεδρίαση 26ης Αυγούστου 2014

Συνεδρίαση 23ης Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση 18ης Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση 9ης Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση 27ης Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση 17ης Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση 3ης Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση 21ης Μαίου 2014

Συνεδρίαση 6ης Μαίου 2014

Συνεδρίαση 23ης Απριλίου 2014

Συνεδρίαση 15ης Απριλίου 2014

Συνεδρίαση 9ης Απριλίου 2014

Συνεδρίαση 2 Απριλίου 2014

Συνεδρίαση 26ης Μαρτίου 2014

Συνεδρίαση 14ης Μαρτίου 2014

Συνεδρίαση 5ης Μαρτίου 2014

Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση 17ης Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση 11ης Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση 4ης Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση 28ης Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίαση 7ης Ιανουαρίου 2014


Συνεδρίαση 31ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 28ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 21ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 18ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 14ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 7ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 3ης Δεκεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 22ης Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 20ης Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 16ης Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 7ης Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 31ης Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση 16ης Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση 10ης Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση 3ης Οκτωβρίου 2012

Συνεδρίαση 21ης Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 21ης Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 11ης Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 5ης Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδρίαση 28ης Αυγούστου 2012

Συνεδρίαση 26ης Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση 29ης Ιουνίου 2012 και οι Εισηγήσεις

Συνεδρίαση 15ης Ιουνίου 2012 και οι Εισηγήσεις

Συνεδρίαση 5ης Ιουνίου 2012 και οι Εισηγήσεις

Συνεδρίαση 1ης Ιουνίου 2012

Συνεδρίαση 31ης Μαΐου 2012

Συνεδρίαση 15ης Μαΐου 2012

Συνεδρίαση 2ας Μαΐου 2012

Συνεδρίαση 10ης Απριλίου 2012

Συνεδρίαση 23ης Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση 19ης Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση 6ης Μαρτίου 2012

Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση 7ης Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση 24ης Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση 17ης Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση 10ης Ιανουαρίου 2012


Κεντρικό Μενού

afisa_dhmiourgiko_kalokairi

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας