Δημοτικό Συμβούλιο

Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις  21 Σεπτεμβρίου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Ειδικής Συνεδρίασης στις  21 Σεπτεμβρίου 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις  07 Αυγούστου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις  01 Αυγούστου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 17 Ιουλίου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 09 Ιουλίου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 28 Ιουνίου 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 19 Ιουνίου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 07 Ιουνίου 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 23 Μαίου 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 16 Μαίου 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 25 Απριλίου 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 29 Μαρτίου 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 12 Μαρτίου 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 21 Φεβρουαρίου 6:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 15 Ιανουαρίου 6:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 21 Δεκεμβρίου 6:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Εκτακτης Συνεδρίασης στις 13 Δεκεμβρίου 6:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Εκτακτης Συνεδρίασης στις 24 Νοεμβρίου 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Ειδικής Συνεδρίασης στις 24 Νοεμβρίου 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 22 Νοεμβρίου 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 02 Νοεμβρίου 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 19 Οκτωβρίου 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 27 Σεπτεμβρίου 07:45 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Ειδική Συνεδρίασης στις 27 Σεπτεμβρίου 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 07 Σεπτεμβρίου 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 21 Αυγούστου στις 08:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 02 Αυγούστου στις 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 13 Ιουλίου στις 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Εκτακτης Συνεδρίασης στις 22 Ιουνίου στις 08:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 15 Ιουνίου στις 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 17 Μαίου στις 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 05 Μαίου στις 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 10 Απριλίου στις 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 30 Μαρτίου στις 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 28 Μαρτίου στις 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 21 Μαρτίου στις 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Ειδικής Συνεδρίασης στις 19 Μαρτίου στις 11:00 πμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 07 Μαρτίου στις 07:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Ειδικής Συνεδρίασης σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010 στις 03 Μαρτίου στις 11:00 πμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Ειδικής Συνεδρίασης στις 28 Φεβρουαρίου στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 28 Φεβρουαρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Έκτακτης Συνεδρίασης στις 21 Φεβρουαρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 13 Φεβρουαρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 31 Ιανουαρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 20 Δεκεμβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της Συνεδρίασης στις 20 Δεκεμβρίου στις 18:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της Ειδικής Συνεδρίασης στις 07 Δεκεμβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ

Δείτε την συμπλήρωση της πρόσκληση της συνεδρίασης στις 29 Νοεμβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 11 Νοεμβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 31 Οκτωβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 20 Οκτωβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της έκτακτης συνεδρίασης στις 28 Σεπτεμβρίου στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 21 Σεπτεμβρίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 31 Αυγούστου στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 31 Αυγούστου στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 8 Αυγούστου στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της έκτακτης συνεδρίασης στις 26 Ιουλίου στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 7 Ιουλίου στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 17 Ιουνίου στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 06 Ιουνίου στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ
Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 03 Ιουνίου στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την ανακοίνωση αναβολής  συνεδρίασης στις 03 Ιουνίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 03 Ιουνίου στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 18 Μαίου 2016 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 12 Απριλίου 2016 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  έκτακτης συνεδρίασης στις 22 Μαρτίου 2016 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης στις 17 Μαρτίου 2016 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  ειδικής συνεδρίασης στις 17 Μαρτίου 2016 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  έκτακτης συνεδρίασης στις 07 Μαρτίου 2016 στις20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 15  Φεβρουαρίου 2016 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 29  Ιανουαρίου 2016 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 29  Δεκεμβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 09  Δεκεμβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 03  Δεκεμβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 12 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 10 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 3 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 30 Οκτωβρίου 2015 στις 16:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 16 Οκτωβρίου 2015 στις 18:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 2 Οκτωβρίου 2015 στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 2 Οκτωβρίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 2 Οκτωβρίου 2015 στις 18:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης στις 2 Οκτωβρίου 2015 στις 18:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης την 29η Σεπτεμβρίου 2015 στις 18:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης την 31η Αυγούστου 2015 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της  συνεδρίασης την 30η Ιουλίου 2015 στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της έκτακτης συνεδρίασης την 2η Ιουλίου 2015 στις 20:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 30η Ιουνίου 2015 στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 25η Ιουνίου 2015 στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 12η Ιουνίου 2015 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 28η Μαίου 2015 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 25η Μαίου 2015 στις 19:30 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 15η Μαίου 2015 στις 20:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 5η Μαίου 2015 στις 19:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της έκτακτης συνεδρίασης την 22η Απριλίου 2015 στις 18:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 3η Απριλίου 2015 στις 18:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 14η Μαρτίου 2015 στις 15:00 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 26η Φεβρουαρίου 2015 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 4η Φεβρουαρίου 2015 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 20η Ιανουαρίου 2015 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 20η Ιανουαρίου 2015 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 29η Δεκεμβρίου 2014 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 29η Δεκεμβρίου 2014 στις 05:30 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 29η Δεκεμβρίου 2014 στις 05:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 4η Δεκεμβρίου 2014 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 18η Νοεμβρίου 2014 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 14η Νοεμβρίου 2014 στις 07:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 14η Νοεμβρίου 2014 στις 05:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 7η Νοεμβρίου 2014  και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 7η Νοεμβρίου 2014 στις 06:00 μμ και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 31η Οκτωβρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 9η Οκτωβρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση της συνεδρίασης την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 07ης Σεπτεμβρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 07ης Ιουλίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf  κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2014 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf κάνοντας κλικ εδώ


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 2ης Δεκεμβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 16ης Οκτωβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 5ης Αυγουστου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδω.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 27ης Μαϊου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλικ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 9ης Μαϊου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 27ης Φεβουαρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 6ης Ιανουαρίου 2013 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2012 (Ψήφιση του Προϋπολογισμού 2013) και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 7ης Αυγούστου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει  στις  7  Ιουνίου  2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας (δύο) 2 μηνών.

Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατεπείγον  διότι  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ.21762/30-5-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων λόγω βουλευτικών εκλογών  ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ο Δήμος πρέπει να προβεί σε  αντίστοιχες προσλήψεις, δεδομένου ότι  ή απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να σταλεί  στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος θα εγκρίνει τον τελικό αριθμό προσλήψεων.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Νικολάου


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 20ης Mαρτίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη έκτακτη συνεδρίαση της 7ης Mαρτίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη έκτακτη συνεδρίαση της 1ης Mαρτίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 1ης Mαρτίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2012 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 22ης Δεκεμβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 8ης Δεκεμβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf  κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf  κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf  κάνοντας κλίκ εδώ.


Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 12ης Αυγούστου 2011 και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf  κάνοντας κλίκ εδώ.


Ωρωπός,  25-07-2011

Αριθμ. Πρωτ. :17198

ΠΡΟΣ 

1.Τον Δήμαρχο 

2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

3.Προέδρους Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων 

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  TAKTIKHΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

 

Παρακαλούµε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα : 

1.Έγκριση της υπ’ αριθ.2/2011 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΩ µε τίτλο : «Ψήφιση 

Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας της ΚΕΔΩ». 

2.Έγκριση της υπ’ αριθ.3/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ  µε τίτλο : «Ψήφιση 

Κανονισµού Προσωπικού της ΚΕΔΩ». 

3.Έγκριση της υπ’ αριθ.4/2011 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΔΩ µε τίτλο : «Ψήφιση 

Κανονισµού Οικονοµικής Διαχείρισης της ΚΕΔΩ». 

4.Προγραµµατισµός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήµου Ωρωπού. 

5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ 

& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΑΠΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ». 

6.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ - ΑΥΛΩΝΑ». 

7.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια γραφικής ύλης. 

8.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, 

φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανηµάτων (Φαξ). 

9.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια εξωτερική σήµανση δηµοτικών 

κτιρίων και ορίων Δήμου Ωρωπού. 

10.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια χηµικού υλικού. 

11.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.10/2011 Α.Δ.Σ., που αφορά  συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής απευθείας ανάθεσης προμηθειών οικονοµικού έτους 2011 σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

12.Χαρακτηρισμός του υπ’ αριθ.238 κληροτεµαχίου  διανοµής  του Υπουργείου 

Γεωργίας έτους 1926 (αγρόκτηµα Κιούρκα-Λιοσάτι) της Δημοτικής Κοινότητας 

Αφιδνών ως χώρος στέγασης του Νηπιαγωγείου Αφιδνών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf εδώ.


Ωρωπός,  21-07-2011

Αριθμ. Πρωτ. :16976

Πρός: Τον Δήμαρχο

          Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

          Τους Προέδρους Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων


Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για τα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του δήμου Ωρωπού.
 2. Εξέταση πρότασης συνεργασίας  του ΚΤΕΛ προς  το Δήμο Ωρωπού για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες.
 3. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2011.
 4. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας  του Δήμου Ωρωπού.
 5. Ορισμός  εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Συνδετήριας οδού Οικισμού Πολυδενδρίου  με την παράπλευρη  της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας».
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Πλακόστρωση δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Μαλακάσας».
 8. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Πολυχρόνη Θωμόπουλου για να προχωρήσει δικαστικά και να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την άρση εκκρεμότητας και επιμέλεια της μεταγραφής των υπ’ αριθμόν 257, 318 και 347 Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.
 9. Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υποθέσεως της επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο Ωρωπού και στους οδηγούς οχημάτων του λόγω μη καταβολής διοδίων τελών.
 10. Αποδέσμευση ποσού  33.819,14€ από το  Τ.Π.Δ.Δ ύστερα από κατασχετήριο για οφειλές της πρώην Κοινότητας Αφιδνών προς τους υπαλλήλους της.
 11. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ και εκλογή αντιπροέδρου.
 12. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού.
 13. Λύση της Μίσθωσης  μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού « Η ΠΡΟΟΟΔΟΣ»  και της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου.
 14. Έγκριση απολογισμού  οικονομικού έτους 2010 της Λέσχης Ηλικιωμένων Κοινότητας Καπανδριτίου.
 15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Παιδικού Σταθμού Καπανδριτίου.
 16. Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Πνευματικού-Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Καπανδριτίου.
 17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα.
 18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού  & Νηπιαγωγείου  Πολυδενδρίου.
 19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού  & Νηπιαγωγείου Μηλεσίου.
 20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Νέων Παλατίων.
 21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Ν. Παλατίων & Νηπιαγωγείου Σκάλας Ωρωπού.
 22. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Παλατίων & Σκάλας Ωρωπού.
 23. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού.
 24. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Ωρωπού.  
 25. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου  Αγίων  Αποστόλων- Καλάμου.
 26. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου  Μαλακάσας.
 27. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου  και Νηπιαγωγείου  Συκαμίνου.
 28. Έγκριση απολογισμού οικονομικού  έτους 2010 της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Διδακτηρίων Καπανδριτίου.
 29. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οικισμού Χαλκουτσίου Σκάλας Ωρωπού.
 30. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής Καλάμου.
 31. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αφιδνών.
 32. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού.   
 33. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου  Γυμνασίου Δήμου Ωρωπίων
 34. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου  Σκάλας Ωρωπού.
 35. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑ.Λ. Μαρκοπούλου Ωρωπού.

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΣ  

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf εδώΩρωπός,  07-07-2011

Αριθμ. Πρωτ. :15832

Πρός: Τον Δήμαρχο

          Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

          Τους Προέδρους Τοπικών & Δημοτικών Κοινοτήτων

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα :

1-Έγκριση χρήσης ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του δήμου Ωρωπού.

2-Εξέταση πρότασης συνεργασίας του ΚΤΕΛ προς το Δήμο Ωρωπού για ενδοδημοτικές συγκοινωνίες.

3-Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Συνδετήριας οδού Οικισμού Πολυδενδρίου με την παράπλευρη της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας».

4-Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Συντήρηση δρόμων Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών».

5-Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Πλακόστρωση δρόμων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Μαλακάσας».

6-Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2011.

7-Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού οικονομικού έτους 2011.

8-Έγκριση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού.

9-Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Πολυχρόνη Θωμόπουλου για να προχωρήσει δικαστικά και να υποβάλλει σχετικές αιτήσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την άρση εκκρεμότητας και επιμέλεια της μεταγραφής των υπ' αριθμόν 257, 318 και 347 Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

10-Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υποθέσεως της επιβολής διοικητικού προστίμου στο Δήμο Ωρωπού και στους οδηγούς οχημάτων του λόγω μη καταβολής διοδίων τελών.

11-Αποδέσμευση ποσού 33.819,14€ από το Τ.Π.Δ.Δ ύστερα από κατασχετήριο για οφειλές της πρώην Κοινότητας Αφιδνών προς τους υπαλλήλους της.

12-Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΩ και εκλογή αντιπροέδρου.

13-Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου Ωρωπού.

14-Χορήγηση άδειας σε πλανόδιους εμπόρους για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία.

15-Έγκριση παράτασης προθεσμίας συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.

16-Λύση της Μίσθωσης μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού « Η ΠΡΟΟΟΔΟΣ» και της πρώην Κοινότητας Καπανδριτίου.

17-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Λέσχης Ηλικιωμένων Κοινότητας Καπανδριτίου.

18-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Παιδικού Σταθμού Καπανδριτίου.

19-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Πνευματικού-Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Κοινότητας Καπανδριτίου.

20-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα.

21-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου.

22-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Μηλεσίου.

23-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Νέων Παλατίων.

24-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Νέων Παλατίων και Νηπιαγωγείου Σκάλας Ωρωπού.

25-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Ωρωπού & Νέων Παλατίων.

26-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού.

27-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Μαρκοπούλου Ωρωπού.

28-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίων Αποστόλων- Καλάμου.

29-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαλακάσας.

30-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Συκαμίνου.

31-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Διδακτηρίων Καπανδριτίου.

32-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Οικισμού Χαλκουτσίου Σκάλας Ωρωπού.

33-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Καλάμου.

34-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Αφιδνών.

35-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Σκάλας Ωρωπού

36-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Δήμου Ωρωπίων.

37-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γενικού Λυκείου Σκάλας Ωρωπού.

38-Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑ.Λ. Μαρκοπούλου Ωρωπού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικολάου Χρήστος 

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf εδώ


Ωρωπός,  28-06-2011

Αριθμ. Πρωτ. :14825

Πρός:  Τον Δήμαρχο

          Τους Δημοτικούς Συμβούλους 

          Τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Καπανδριτίου

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου Ωρωπού (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού), για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα :

1) Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «Αποχέτευση Καπανδριτίου» του Δήμου Ωρωπού.

Tο θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου περί μελετών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικολάου Χρήστος 

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή .pdf εδώ.


Κεντρικό Μενού

afisa_dhmiourgiko_kalokairi

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας