Πλήρωσης δεκαπέντε (15) θέσεων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ωρωπού.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ