ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ - Σύσταση ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021)

Με την ψήφιση του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021) και συγκεκριμένα με το άρθρο 10  που αφορούν στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και  προκειμένου να μην παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία στην υπηρεσία διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ήδη εκτελείται στον Δήμο Ωρωπού, με τη με αριθ. 7/2024 απόφαση του Δημάρχου ορίσθηκαν τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021).

Όμως με τις διατάξεις του  Ν. 4830/2021 άρθρο 10 παρ. 10 εισάγεται και η υποχρέωση του Δήμου να συστήσει ειδική επιστημονική επιτροπή ως εξής: Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:

α) 'Εναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του.

β) 'Εναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.

γ) 'Εναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με ένα φιλοζωικό σωματείο ή  φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου, με τον αναπληρωτή του.

Προκειμένου ο Δήμος Ωρωπού να προχωρήσει στη σύσταση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής, παρακαλούνται οι ιδιώτες κτηνίατροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου, να μας γνωρίσουν με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικά, e-mail) την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στην ειδική επιστημονική επιτροπή του Δήμου Ωρωπού, το αργότερο έως την ΠΕΜΠΤΗ 16-5-2024.

Επιπλέον, οι κτηνίατροι που συνεργάζονται με τα φιλοζωικά σωματεία ή  φιλοζωική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Ωρωπού ή όμορου Δήμου, παρακαλούνται να το δηλώσουν.

Το έγγραφο αυτό, προκείμενου να γίνει ευρέως γνωστό σε κάθε ενδιαφερόμενο, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ωρωπού (www.oropos.gov.gr).

Εφόσον περισσότεροι κτηνίατροι από τις διαθέσιμες θέσεις της επιτροπής εκδηλώσουν ενδιαφέρον, η επιλογή των μελών της επιτροπής θα γίνει με κλήρωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης

Περιβάλλοντος,Πρασίνου, Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης

Γεώργιος    Γεροβασιλάκος