ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο : « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΦΙΔΝΩΝ»

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΦΙΔΝΩΝ»

Αρ. Συστήματος: 83404

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΦΙΔΝΩΝ

Χρηματοδοτήσεις: ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ 055 χρηματοδότηση ποσού 850.000,00€ (2019) ΑΔΑ: 69ΞΓ465ΧΘ7-99Ρ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ποσού 179.200,00€ (2020).

Συνολικός Προϋπολογισμός : 830.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-06-2019

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-07-2019 ημέρα Δευτέρα / Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Αναζήτηση στο link κάντε κλικ εδώ , επιλέγοντας  στο μενού  "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Eργα" , την επιλογή "Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Εργων"  με  ΑΑ συστήματος : 83404

Μοιράσου το!

Κεντρικό Μενού

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

apostille

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας