ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Στα πλαίσια της ορθής και άρτιας αποδελτίωσης της με αριθ. 14/2017 μελέτης, καθώς και της με αριθ. Πρωτ.: 29543/29-12-2017 διακήρυξης Δημάρχου σας ενημερώνουμε ότι στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) έχουν αναρτηθεί δύο διαγωνισμοί, για να δείτε την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τη διακήρυξη κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τη Μελέτη κάντε κλικ εδώ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Μοιράσου το!

Κεντρικό Μενού

afisa_dhmiourgiko_kalokairi

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας