ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο :" ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ"

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: 22283/29-07-2019
ΑΑ Συστήματος: 84000
Κωδικός CPV: 45233142-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΑΠΑΝΗ ΓΕ, ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)
Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Χρηματοδοτήσεις: Τακτικός Προϋπολογισμός/Κ.Α.Ε.30.7323.0096
Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 2.497.360,00
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-08-2019 15:36:44
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-08-2019 09:00:00

Αναζήτηση στο link κάντε κλικ εδώ , επιλέγοντας  στο μενού  "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Eργα" , την επιλογή "Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Εργων"  με  ΑΑ συστήματος : 84000

Μοιράσου το!

Κεντρικό Μενού

banner_kdvm

emvoliasmo_9_12_19

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

apostille

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας