ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έως τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου να δηλώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία τα σωστά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, προκειμένου να υπολογίζονται σωστά τα δημοτικά τέλη και εισφορές.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16-12-2019 εξεδόθη ο Ν. 4647: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2019), σύμφωνα με το άρθρο 51 του οποίου: Ρυθμίσεις σχετικά με Δημοτικά τέλη

Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/03/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 01/01/2020.

Ενδεχομένως, περισσότερες διευκρινήσεις και οδηγίες να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας εν ευθέτω χρόνο από το αρμόδιο Υπουργείο.

έντυπο αίτησης

Μοιράσου το!

Κεντρικό Μενού

aimodosia_12_05_20

coronoios

banner_kdvm

logo_greece_2021

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi_9_2019

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

apostille

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας