ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ωρωπού, Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ. 19015 Ωρωπός Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Βασιλειάδου (τηλ. επικοινωνίας: 2295320345).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 8-8-2017 έως και 17-8-2017.

Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017

Εγκεκριμένη Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017

Παράρτημα ΣΟΧ 2/2017

Παράρτημα για τη χρήση Η/Υ

Έντυπο ΑίτησηςΜοιράσου το!

Κεντρικό Μενού

imerida_mastou_14_10_18

aimodosia10_18

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας