Προκηρύξεις

Ανακοίνωση Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών του Δήμου Ωρωπού

on Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2013. Posted in Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι εννιά (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Ωρωπού που εδρεύει στον Ωρωπό.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από Πέμπτη 8-8-2013 μέχρι και 19-8-2013.

Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών του Δήμου Ωρωπού

on Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013. Posted in Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών, του Δήμου Ωρωπού.

Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού Πυρασφάλειας με σύμβαση δίμηνης διάρκειας

on Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013. Posted in Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα

H αρ. πρωτ. 15942/12-7-2013 ανακοίνωση για πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) εργατών Πυρασφάλειας  διάρκειας δύο μηνών.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις που θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 15 -7- 2013 έως και Τετάρτη 17-7-2013,μαζί με την ταυτότητα τους.

Πρόσκληση Κλήρωσης Διαγωνισμού Τεχνικών Υπαλλήλων

on Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013. Posted in Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Διαγωνισμοί

Σας ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 9.00π.μ. θα διεξαχθούν από την Επιτροπή κληρώσεων που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 49/2013 απόφαση Δημάρχου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού δημόσιες κληρώσεις.


Ανακοίνωση Πλήρωσης θέσεων με σύμβαση Δίμηνης Διάρκειας

on Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013. Posted in Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα, Διαγωνισμοί

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσιοκτώ(28)ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών,του Δήμου Ωρωπού ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β).

K.Ε.Δ.Ω:Προκήρυξη για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου ορισμένου χρόνου

on Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2013. Posted in Προκηρύξεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επικαιρότητα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 14/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οχτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης για την υλοποίηση του προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013».

Κεντρικό Μενού

28oktovriou2017

logo_eddyppy

emw2016_flyer_a5_el_page_001

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας